เป้าหมายของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะเวลา และตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้นบริษัทจะดำเนินการโดย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและเพิ่มมาตรฐานของการทำงาน และเป็นผู้นำด้านสื่อ

เซิ้ง โปรดักชัน

ABOUT US

วัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ คือผลิตสื่อ ผลิตภาพยนตร์ งานอีเว้นท์ งานค่ายกิจกรรม งานเพลง งานโฆษณา ให้กับหน่วยงาน องค์กร ในรูปแบบ Presentation, Cinematography, Documentary, New Media, Short Film,TV Program, Video for Youtube ให้โดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นอีสานบอกเล่าผ่านเรื่องราวกลายเป็นผลงานที่มีคุณภาพ จากทีมงานมืออาชีพในด้านต่างๆโดยครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับผลงาน ภายใต้ราคาที่ลูกค้าพอใจมากที่สุด

Skills We Use

Performance 95%
Improved Problem Solving 92%
Support Team 90%
Success 99%
เซิ้ง

Team

สุรศักดิ์ ป้องศร

สุรศักดิ์ ป้องศร

อวิรุทธ์ อรรคบุตร

อวิรุทธ์ อรรคบุตร

บูญโชค ศรีคำ

บุญโชค ศรีคำ

ศุภณัฐ นามวงศ์

ศุภณัฐ นามวงศ์

CONTACT US

  1201 / 83 ถนนราชการรถไฟ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

  1201 / 83 Ratchakan Rotfai Rd., Mueang Nuea, Muang Sisaket, Si Sa Ket, 33000

  • 045-960-360

  • 063-850-0150

  • suengproduction@gmail.com

  • เลขที่เสียภาษี: 0335560000121

  เซิ้ง โปรดักชัน